De nieuwe arbowet en re-integratie. Wat betekent dat voor u?

Bij Unlimited People krijgen we regelmatig vragen over de nieuwe Arbowet en de rol van de organisatie, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Als zorgaanbieder met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van burn out behandeling en vitaliteitsproblematiek volgen we deze ontwikkelingen op de voet. We merken dat organisaties nog wat zoekend zijn in wat de mogelijkheden zijn om medewerkers die ziek zijn op een goede manier naar re-integratie te begeleiden. Wij zien dat de rol van de preventiemedewerker groter wordt, en dat deze soms lastig een keuze kan maken uit de providerboog. We zetten heel graag de procedure en de rol die wij daar als specialisten in kunnen spelen even op een rijtje.

Procedure nieuwe arbowet en re-integratie

De meeste werknemers die zich ziek melden zijn binnen twee weken weer aan het werk. Maar soms loopt het anders. Dan is een werknemer langer uit de roulatie. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie. Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij moeten ze ondersteund worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Unlimited People is vaak betrokken als er sprake is van burn out of andere vitaliteitsproblematiek. Medewerkers worden in die gevallen naar ons verwezen door de bedrijfsarts of de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt in de nieuwe arbowet een grotere rol. Elk bedrijf moest vanaf 2017 al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR plaatsvinden. Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

De werkgever moet alle re-integratie inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis van het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt en dat dient om te beoordelen of werkgever en werknemer wel voldoende hebben gedaan om tot re-integratie te komen.

Daarnaast is de werkgever verplicht:

• duidelijk te krijgen of en bij wie er sprake is van een risico op werkdruk, dit moet worden opgenomen in de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

• de werkdruk zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verminderen, volgens maatregelen in het Plan van Aanpak

• gedurende ziekte het loon door te betalen conform de actuele arbeidswetgeving of CAO

Bij Unlimited People zien we dat het vaak te lang duurt voordat medewerkers bij de bedrijfsarts terecht komen. Vier weken voor een eerste afspraak vinden we veel te lang, zeker als er aanwijzingen zijn dat het om een burn out zou kunnen gaan. Ook wanneer er sprake is van regelmatig kortdurend verzuim is het verstandig te kijken waardoor dat komt en de preventiemedewerker in te schakelen. Wij adviseren graag als het gaat om uitval èn preventie bij vitaliteitsproblemen.

Re-integratie versnellen

Werkgevers kunnen de re-integratie versnellen met de volgende aandachtspunten:

  • Start de re-integratie zodra bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke medewerker nog beschikt.
  • Ga uit van wat uw werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan.
  • Vraag hulp aan uw arbodienst of de specialisten van Unlimited People, we adviseren u graag
  • Laat de arbodienst naar het plan van aanpak kijken.
  • Ga na welke subsidies en voorzieningen het UWV biedt bij een structurele beperking wegens ziekte/gebrek.

Als er sprake is van een burn out biedt het veel voordelen voor werknemer èn werkgever om een 3D programma op te starten bij Unlimited People. Unlimited People begeleidt al meer dan tien jaar mensen met een vitaliteitsprobleem of burn out naar gezondheid toe. We doen dat door middel van onze unieke multidisciplinaire aanpak die in 95% van de behandelingen duurzaam succesvol is gebleken. Burn Out is een steeds groter, en nog steeds onderschat probleem in onze samenleving. Gelukkig is hier de laatste tijd regelmatig aandacht voor in de pers. Onlangs checkte NRC de laatst gepubliceerde cijfers door TNO over de kosten van een burn out (60.000 euro, gemiddeld tien maanden uitval) en beoordeelde deze als waar, en conservatief ingeschat. Het is niet nodig zieke medewerkers lang op de bank te laten zitten met een burn out. Na verwijzing krijgt de medewerker binnen 3 dagen een intake, en binnen een week ligt er een behandelplan. In ons multidisciplinaire programma begeleiden we mensen met een burn-out binnen 12 weken voor maximaal 4000 euro weer naar duurzame vitaliteit.

Vragen na dit stukje?

We nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over mogelijkheden die er zijn om vitaliteit op de werkvloer te behouden en medewerkers te begeleiden naar een gezond leven.

Print your tickets

Call Now Button