Gratis een ontwikkeladviestraject aanbieden ter waarde van € 700,-.

De NLLD – OA regeling is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor € 50 mln. beschikbaar is gesteld. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden. In deze regeling is enkel het onderdeel ontwikkeladviezen uitgewerkt.

Met deze tijdelijke regeling kunnen onze loopbaanadviseurs werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) en werkzoekenden een ontwikkeladviestraject aanbieden en daarvoor een subsidiebedrag van € 700,- aanvragen per afgerond ontwikkeladviestraject.

Lees het hele artikel op de website van het Ministerie.

Print your tickets

Call Now Button