Gezondheid in tijden van Corona: Emoties, stress en het immuunsysteem

emoties, stress en het immuumsysteem

Hoe vaak was jij inmiddels per dag je handen? En neem je misschien toch maar een handje extra vitaminen om je immuunsysteem een boost te geven? In deze ‘tijden van Corona’ is het logisch dat je jezelf wilt beschermen en je gezondheid wilt versterken. Tegelijkertijd zien we dat Corona – door de besmettelijkheid, beperkingen en sociale en economische impact die het met zich meebrengt-, veel angst, stressklachten en nare emoties veroorzaakt. Wat is je immuunsysteem eigenlijk? En welke invloed hebben stress en emoties? Kortom: wat helpt om deze tijd fysiek, emotioneel én mentaal gezond door te komen?

Wat is het immuunsysteem?

Het immuunsysteem is niet ‘één ding’, maar een grote verzameling systemen in je lichaam die op elkaar inwerken om het te beschermen. Onderdeel ervan zijn bijvoorbeeld de antistoffen die je lichaam aanmaakt tegen virussen, de witte bloedcellen die indringers snel doden en cytokinen – eiwitten die een essentiële rol spelen bij het coördineren van ontstekingsreacties in je lichaam.

Prof. Dr. Pierre Capel beschrijft in zijn fascinerende boek ‘Het Emotionele DNA’ hoe deze complexe combinatie aan cellen, antistoffen en cytokinen in directe verbinding staan met ons brein. Hierdoor sturen gedachten en emoties het immuunsysteem en andersom!

Hoe beïnvloeden emoties, stress en het immuunsysteem elkaar?

Stress ontstaat wanneer je een situatie als bedreigend ervaart. Bijvoorbeeld als een auto je op een haartje na aanrijdt, of als iemand woedend op je af komt lopen. Je voelt de lichamelijke sensaties (een hoge hartslag, klamme handjes): je lichaam maakt zich instinctief klaar om te vechten of te vluchten. In de meeste gevallen neemt de stress af wanneer deze situatie voorbij is, en heeft je lichaam de kans te herstellen.

De mens kent door zijn ontwikkelde brein echter nog een ander type stress: stress vanuit negatieve gedachten, gevoelens en angsten. Ook situaties die op zichzelf ‘neutraal’ zijn, kunnen via emotionele associaties en herinneringen toch een stressrespons veroorzaken.

Deze emoties en gedachten starten de stressrespons in je lichaam op dezelfde manier als een acuut bedreigende situatie. Je lichaam voelt dus geen verschil! Wél anders is helaas dat deze “psychologische stressoren” vaak geen duidelijk begin en einde hebben. Daardoor wordt de stress chronisch – je lichaam kan er niet van herstellen-, en dat heeft een hoop negatieve effecten op je lichaam; waaronder je immuunsysteem.

Vicieuze cirkel van emoties, stress en het immuunsysteem

Chronische psychologische stress verandert je hormoonbalans en beïnvloedt zelfs hoe je DNA tot uiting komt. Ook leidt het tot veranderingen in je hersenen – waardoor je nog alerter en angstiger wordt. Een vicieuze cirkel. Stresshormonen zoals cortisol veranderen je lichaam op celniveau, en beïnvloeden hiermee een groot aantal vitale functies waaronder grote delen van het immuunsysteem. Stress werkt zo direct in op het ontstekingsprofiel van het lichaam en is medeverantwoordelijk voor het verloop van veel ziekten.

Dat is geen goed nieuws wanneer je merkt dat je voortdurend angstige gedachten hebt over Corona. Of je maar zorgen blijft maken over een naderende economische crisis – wat als je je baan verliest? Je wilt extra je best doen, maar tegelijkertijd voel je misschien je energie juist afnemen. Misschien worstel je al tijden met stress, en is deze situatie het laatste zetje waardoor je wankelt.

Holistische aanpak van stress

Vanuit de holistische visie van Burn Out Poli en Unlimited People is het logisch dat je de mens – en dus ook stress – zowel fysiek als mentaal én emotioneel benadert. Voor een goede gezondheid en een sterk immuunsysteem zijn emotionele verbinding en een rustige geest minstens net zo belangrijk als goede voeding en beweging.

Wat kun je zelf doen? Word je allereerst bewust van welke negatieve gedachten en emoties bij jou in deze tijd stress veroorzaken. Voel maar helemaal wat dat voor je betekent en wat het met je doet. Zijn er zaken die deze gevoelens triggeren, zoals bijvoorbeeld constant het nieuws checken? Zorg dan voor jezelf door deze invloed zoveel mogelijk te beperken. Mediteren kan ook helpen je stressniveau te verlagen, net als verbondenheid met mensen om je heen – zo nodig op 1,5 meter afstand.

Kun je hier hulp bij gebruiken?

Bij Burn Out Poli hebben we een complete en bewezen aanpak om duurzaam van stress- en burn out klachten te herstellen: mentaal, emotioneel en fysiek. In het programma is er, naast fysieke begeleiding, ruime aandacht voor het ontladen van emotionele associaties en het loslaten van gedachtenpatronen die stress veroorzaken. Het grootste cadeau voor jezelf én voor je immuunsysteem! Voor een persoonlijk kennismakingsgesprek – online of fysiek – kun je altijd contact met ons opnemen.

Print your tickets

Call Now Button