Wat doet corona met jouw visie en missie?

Visie en Missie Unlimited People Barbara Kok

Wij zijn 13 jaar geleden met een groep enthousiastelingen Burn Out Poli gestart vanuit een heldere visie en een wellicht nog scherpere missie.

VISIE

We zagen onafhankelijk van elkaar al verschillende jaren te veel mensen die vastliepen in hun leven en werk en zelfstandig niet de weg terug naar hun eigen vrijheid en ontspanning wisten te vinden.

Vanuit de visie dat ieder mens een combinatie is van zowel mentale, emotionele als fysieke processen zijn we gaan kijken wat we gezamenlijk voor die mensen konden doen in hun leven en werk.

MISSIE

Daaruit ontstond een missie om ieder mens maar ook ieder bedrijf te stimuleren vooral holistisch naar zichzelf en de organisatie te kijken. Hen te begeleiden vanuit het principe dat alles met elkaar verbonden is en de overtuiging dat het geheel meer is dan slechts de som der delen.

We herkennen dat mentale, emotionele en fysieke processen continue impact hebben op elkaar. Het is voor de mens volstrekt onmogelijk om alleen vanuit de mind situaties te veranderen, die zijn ontstaan door een samengaan van al die drie aspecten.
Wij wensen vanuit dit holistisch gedachtegoed duurzame gezamenlijke successen en persoonlijke vrijheid te creëren.

ORGANISATIES

Zo kijken we ook naar bedrijven. Daar waar individuele mensen gestuurd worden door onderliggende overtuigingen en drijfveren, worden organisaties en bedrijven voor een groot gedeelte aangedreven door een onderstroom in het bedrijf, die vaak niet meteen zichtbaar is voor de toeschouwer.

Wat die onderstroom bepaalt, hoe een bedrijf al jaren zijn DNA en cultuur doorgeeft aan medewerkers, kan soms een lastige saboteur zijn om naar de oppervlakte te halen, laat staan te ontmantelen. Als we bedrijven analyseren is het niet altijd duidelijk voor alle stakeholders dat de manier van (niet)communiceren of de angst om je uit te spreken vaak al een paar generaties in een cultuur zit ingebakken.

Toch is het bewust maken en zichtbaar krijgen van ongeschreven regels en collectieve waarden essentieel, wil je een bedrijf laten veranderen, verbeteren of haar productie doen vergroten.

CULTUUR

Het is ons ideaalbeeld dat organisaties gaan kijken naar hun eigen cultuur, hun DNA, als de oorzaak van verzuim, miscommunicatie, lage productiviteit en gebrek aan betrokkenheid. Zo gezamenlijk (onderliggende) saboteurs weg te kunnen nemen, nieuwe energie gevende overtuigingen en waarden met elkaar af te spreken, om uiteindelijk naar een gezonde organisatie te kunnen groeien. Samen te werken, waardoor een gevoel van betrokkenheid kan groeien.

Het is niet een race naar een doel maar de continue organische ontwikkeling vanuit een ware visie die richting en energie geeft aan een organisatie. Dus niet het doel maar de visie bepaalt het succes. Die visie mag dan continue helder voor ogen staan, waardoor de missie en een algeheel welzijn voor alle stakeholders haalbaar wordt.

CORONA

Nu bevinden we ons in een uitdagende tijd waarin onze economie en denkbeelden over succes steeds meer onder druk komen te staan. Omzet valt weg, werkstress overstijgt vertrouwen en volgens verschillende recente onderzoeken ervaren Nederlanders angsten, zoals nooit eerder. Ondernemers voelen zich geforceerd om hun bedrijf in te richten om op korte termijn te overleven, kijken meer naar product dan proces en zingeving smelt weg als sneeuw voor de zon. Het lijkt alsof niets meer is zoals het was en ze verliezen de passie van waaruit we ooit zo bevlogenen zijn gestart.

Het is inderdaad een veranderende tijd. Dat neemt niet weg dat je ware visie, van waaruit je ooit bent begonnen, staat als een huis. Het gaat daarin niet slechts over het najagen van je product of omzet, de output, maar juist de weg naar het ideale plaatje, jouw visie en missie, vooral dat te blijven honoreren.

ZINGEVING als GRAAD van SUCCES

Voor ons als ondernemers in mensenwerk is dat juist nú de uitdaging en opdracht. Te blijven bespreken met elkaar van waaruit we dit werk doen. Hoe ga ik toegevoegde waarde leveren aan anderen? Wat is mijn wens daarin en hoe kan ik bijdragen? Waar ligt de zingeving en fulfilment voor mij?

Als dat niet de drijfveer blijft van ons werk, gaan we zeker niet succesvol zijn. En dan bedoel ik met succes: genieten van je werk; je betrokken voelen bij het bedrijf en collega’s; samen meer kunnen doen voor het geheel dan jij alleen, en plezier hebben. Joy op de ’werkvloer’, waar die werkvloer zich ook bevindt!

Dus wat doet Corona momenteel met mijn visie en missie? Ik ben me heel bewust geworden iedere dag aan mezelf te vragen: Van waaruit doe ik dit? Van waaruit ga ik vandaag de verbinding met de ander aan en heb ik plezier hierin? En zo niet: Wat heb ik dan wél nodig?

Hoe staat het met jullie visie en missie? Staat die als een huis of mag daar misschien een reality-check plaatsvinden? Wil je een keer een uurtje vrijblijvend sparren met onze executive coach? Neem direct contact met ons op.

Ik hoor graag jouw beleving daarin.

Met een hartelijke groet,

Barbara Kok
Unlimited People

Print your tickets

Call Now Button