Dit is pesten op de werkvloer en het overkomt een half miljoen werknemers

Stop pesten op de werkvloer

Wat is pesten nou eigenlijk?

Altijd dezelfde grap ten koste van dezelfde collega. Praten over deze collega als hij er niet bij is. Niet reageren als deze collega een vraag stelt. Daar doe jij niet aan mee toch? Maar durf je er ook wat van te zeggen als collega’s te ver gaan? Spreek jij collega’s aan op hun gedrag en (h)erken je dat er gepest wordt?

Feit over pesten op de werkvloer

Een half miljoen mensen wordt gepest op het werk. Zeven miljoen collega’s hebben elke dag de kans om dit te stoppen. Wat voor de één wel meevalt, kan voor de ander de druppel zijn.

Gevolgen van pesten op de werkvloer

Bij Unlimited People ontmoeten we veel mensen die oude pijn te verwerken hebben. Afwijzing in hun jonge leven, wat hen later nog steeds belemmert. Gevolgen van uitsluiting, waardoor ze nooit het gevoel hebben gehad erbij te horen. Of verhalen van individuen die al jong gepest werden en daardoor geen gezond zelfbeeld hebben opgebouwd.

Pesten maakt meer kapot dan je lief is. Sterker nog…ook cliënten die in het verleden zelf gepest hebben, krijgen later vaak diepe schuldgevoelens. Vergeven en vergeven worden is daarom een veel gebruikte heling. Mooi als je er later in je leven de mogelijkheid voor vindt en krijgt. Nóg mooier om er nu bewust van te worden en er vandaag met elkaar een grote Nee tegen uit te spreken.

Maatregelen tegen Pesten op de werkvloer:

• Maak duidelijk dat pestgedrag op jullie werkvloer niet geaccepteerd wordt. Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt.
• Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen benaderen als ze ergens mee zitten.
• Stel een vertrouwenspersoon aan. Informeer werknemers over deze vertrouwenspersoon.
• Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
• Noteer de pestklachten in het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
• Walk your talk en geef zelf het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door het gesprek te openen met je medewerkers: hoe willen we het hier wél samen? Wat zijn onze waarden, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met stress en feedback zodat we niet op elkaar af reageren?

Unlimited People kan door middel van Empowerment Teams bijdragen aan cultuurverandering zodat pesten op de werkvloer niet meer plaatsvind. Vandaag is de dag om gezamenlijk te beslissen pestgedrag in de kiem te smoren. Wil je de cultuur in jouw team veranderen? Informeer dan naar de training empowerment teams.

Print your tickets

Call Now Button